Sunday , 31 May 2020

Tag Archives: kẹo gấu bổ sung vitamin từ mỹ

Kẹo gấu bổ sung vitamin cho trẻ biếng ăn từ Mỹ

Thông thường các vitamin thường được cung cấp từ các bữa ăn hàng ngày của trẻ, tuy nhiên theo kết quả khảo sát của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, hiện nay ở Việt Nam có khoảng 45,9 – 57,7% trẻ biếng ăn, đồng thời bữa ăn của người Việt chưa cung cấp đủ các vitamin mà trẻ cần. Đối với …

Read More »